top of page

İZMİR VALİLİĞİ İL HIFZISIHHA KURULU TARAFINDAN 29 NİSAN-17 MAYIS 2021 TARİHLERİ ARASINDA ALKOL SATIŞINI YASAKLAYAN KARARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILDI

Avukat Hakları Grubu (AHG) İzmir adına Av. Oğuzhan ASLAN tarafından İzmir Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu'nun 01.05.2021 tarihinde www.izmir.org.tr adresi üzerinden ilan edilen 2021/28 sayılı Kararı ile kararın dayanağını oluşturan aynı Kurul'un 10.12.2020 tarih ve 2020/144 sayılı Kurul kararının alkol satışını yasaklayan ilgili maddesinin iptali için İzmir 2. İdare Mahkemesi'nde dava açılmıştır.

Dava dilekçesinde şu ifadelere yer verilmiştir: "...Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Fermanla yönetilme devrini saltanatın ilga edildiği 1 Kasım 1922’de geride bırakmıştır. Dava konusu işleme cevaz vermek, hukuk devleti iddiasından vazgeçmek anlamına gelir. Mesele sadece alkol satışına karşı durmak olarak kabul edilemez; mesele tamamen temel hak ve hürriyetlere saldırı niteliği taşıyan bu minvaldeki başka muhtemel kararlara emsal teşkil etmenin önüne geçilmesidir. Hiç kimse Devletin salgınla mücadele etmesini engelleme arzusunda değildir; ancak bunun için dahi olsa, Anayasanın askıya alınması imkan dahilinde değildir. Devlet, kurallar ve kanunlarla yönetilir. Salgınla mücadele bakımından bile hudutlar, Anayasa ve yasalar ile belirlenebilir. Aksi durumun kabulü, salgın sonrası için bile emsal teşkil ederek, demokratik hukuk devleti ilkelerinden kopmak, yani Cumhuriyet ideallerinden vazgeçmek anlamına gelir..."

Dilekçenin tamamını okumak için TIKLAYINIZ

adaletbakanli_i-(2)_Karar-1.png
adaletbakanli_i-(2)_Karar-2.png
adaletbakanli_i-(2)_Karar-3.png
istinaf dilekçesi alkol satış yasağı.udf-1.png
istinaf dilekçesi alkol satış yasağı.udf-2.png
istinaf dilekçesi alkol satış yasağı.udf-3.png
istinaf dilekçesi alkol satış yasağı.udf-4.png
1111.jfif
bottom of page