AVUKATLIK KANUNU m.35/A İLE DÜZENLENEN "UZLAŞMA" KONUSUNDA İZMİR BAROSU'NA BAŞVURUDA BULUNULDU

Söz konusu taleple esasen, yargılama kadar önem izafe etmeyen arabuluculuk müessesesinin bir kenara bırakılarak, Avukatlık Kanunu m.35/A konusunda gerek avukatlar, gerekse yurttaşlar nezdinde farkındalık yaratılması hedeflenmişti.

Arabuluculuk yerine Avukatlık Kanunu m.35/A'nın efektif hale getirilmesi için çalışılmasına dönük talebimiz üzerine Baro, eğitim talebimizi kabul ederken, diğer talepleri reddetmiştir. Sair taleplerin reddi, ulaşılmak istenen temel amaca hizmet edilememesi sonucunu yaratmıştır.

TT.jpg
TTT.jpg
TTTT.jpg
FKSuR5PXoAMme9f.png