AVUKATLIK KANUNU m.35/A İLE DÜZENLENEN "UZLAŞMA" KONUSUNDA İZMİR BAROSU'NA BAŞVURUDA BULUNULDU

TT.jpg
TTT.jpg
TTTT.jpg