TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİNE BAŞVURU YAPILDI

Avukatlar tarafından gönderilecek ihtarnamaler, temerrütname ya da fesihnamelerde, ahzu kabz yetkisi bulunmasına karşın İzmir'deki bazı noterliklerde, avukatın IBAN numarasının söz konusu belgeye yazılması kabul edilmemekte, asilin kendi IBAN numarasının yazılması istenilmektedir. Avukata itimatı yok eden, noterlerin avukata olan bakış açılarını resmeden gayri yasal bu uygulamaya karşı Türkiye Noterler Birliği'ne başvuru yaptık.

BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ'NİN CEVABİ YAZISI EKTEDİR

noter.jfif