AHG İzmir Logo (1).png

Biz Kimiz?

Manifestomuz

Avukat Hakları Grubu (AHG) İzmir; avukatların yıllardır yaşadığı ve Baro yönetiminin umursamadığı sorunları kendisine dert edinmiş, mesleğin sorunlarını çözmeye talip, büyük hedefleri olan sıradan avukatların oluşturduğu bir gruptur.

AHG İzmir gerçekçidir; hamasetten ve içi boş, epik söylemlerden uzaktadır. Dünyaya tüm kötülükleri büyük sözler söyleyen insanların yaptığını bilir ve altından kalkamayacağı vaatlerde bulunmaz. Her gün adliyede karşılaşabileceği meslektaşlarının yüzüne gururla bakmak ister.

Avukatlara yeşil pasaport çıkartamaz, kanun değişikliği yapamaz ama bu uğurda yapılması gereken her şeyi yapar. Gücünün yettiği kadar değil, gücünün sonuna kadar uğraşır. Avukatlar tutuklandığı zaman; ‘bu değil, bu değil, bu bizim köyden değil’ gibi ancak fıkralara konu olabilecek siyasi korkularla hareket etmez.

Çünkü AHG İzmir siyasi ikbal peşinde koşmaz. Siyaset günlük ve anlık bir iştir; oysa avukatlık, tarihin en eski ve en onurlu mesleklerindendir. Sahip olduğumuz cübbe ise siyasi ikbal hırslarıyla kirletilemeyecek kadar kıymetlidir. Bizler belirli siyasi partilerin, ideolojik aidiyetlerin arka bahçesi değiliz. Bizler, siyasi arenada göz diktiği koltuk için Baroyu sıçrama tahtası yapanlardan değiliz. Anayasa ile teminat altına alınmış temel hak ve özgürlükler için, insan hakları için, hukukun üstünlüğü için, yurttaşın adalete erişebilmesi için, avukat hakları için mücadele eden bağımsız bir ekibiz.

Biz yurdun dört bir yanındaki hak arama mücadelesinin her mevkide sesi olmaya ant içenleriz. Hukuksuzluk her nereden gelirse gelsin inançla, kararlılıkla, azimle, cesaretle mücadele etmek için söz verenleriz. Ne şiş yansın ne kebap diyenlerden değil, hukuk ve adalet için gerekirse şişi de kebabı da yakmaktan çekinmeyenleriz. İktidardakilere ya da muhaliflere yandaş değil, her alanda hukuka, adalete ve hakkaniyete yoldaşız. Demokratik toplumun gelişmesini engelleyen uygulamalar ve hukuki düzenlemelere karşı tavır alabilen, doğruları savunabilen, tüm siyasi etkilerden uzak kalabilen bir Baroyu hayal edenleriz.

AHG İzmir avukatları sağcı, solcu, topçu, popçu, Kürt, Türk, Çerkes, Boşnak, siyah, beyaz, inançlı, inançsız diye ayırmaz. Avukatları, sadece ‘avukat’ oldukları için kendisi gibi görür. Bir avukat yerlerde sürüklendiğinde kendisini de yerlerde sürüklenmiş hisseder. Bir avukat karakolda, savcılıkta, icra dairesinde, mahkemede ayrımcılığa uğrarsa kendisine hakaret edilmiş gibi hisseder. Bir avukat tutuklandığında ise cübbesi esir düşmüş gibi görür. En önemlisi, Baro’nun da böyle olması gerektiğine inanır. 

Bu gruptakiler bilirler ki; avukatların her sorunu aslında bu grubun sorunudur ve bunlar çözüldükçe aslında kendi sorunları da çözülecektir.

Bu yüzden AHG İzmir; Başörtülüler İran’a, Komünistler Moskova’ya, Türkler Orta Asya’ya, eşcinseller Hollanda’ya demez! Avukat sorunları için uğraş verecek, deryada katre dahi olsa faydası dokunacak, savunmayı kutsal sayacak, mesleği geliştirecek herkesi yanında görmek ister.

AHG İzmir, Baro seçimlerinde yarışırken gücünü ne Baro kaynaklarından, ne iktidar partisinden, ne muhalefetten, ne de siyasi görüşlerden alır. AHG İzmir, gücünü sadece ve sadece, kamu hizmeti verdiğinin ve kutsal bir meslek icra ettiğinin farkında olan, mesleğinin onuruna ve vakarına sahip üye avukatlarından alır.

Mesleğin sorunlarının boş siyasi söylemlerle, yakarıyla veya bağırıp çağırmakla çözülemeyeceğini bilir. Avukat Hakları Grubu İzmir, avukatlık mesleğinin ortak aklıdır.

İlkelerimiz

  • Avukat Hakları Grubu İzmir, demokrasi, adalet, eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğünü esas alan, avukatların haklarını öncüleyen; çağcıl, laik, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Cumhuriyetin değerlerini benimsemiş bir oluşumdur.

 

  • Avukat Hakları Grubu İzmir, avukatların farklı siyasi görüşlere ve hayat görüşlerine sahip olduğu gerçeğini kabul ettiği gibi, hiçbir ayrım gözetmeksizin Baro hizmetlerinin bütün avukatları kapsaması gerektiğine inanır.

 

 

  • Avukat Hakları Grubu İzmir, köhnemiş ‘barocular’ gibi koltuk kavgası yapmaz. Kendi grubunun çıkarlarını ve değerlerini mesleğin değerlerine öncelemez. Baro’yu ikbal aracı olarak kullanmaz. Baro'yu siyasete sıçrama tahtası yapmaz.

 

  • Avukat Hakları Grubu İzmir, grup üyeleri içerisinden tayin edilecek Başkan adayının sadece bir kez başkan adayı olabileceğini kabul etmiştir. Aksi hâl grup tarafından kabul edilip açıklanmadıkça tekrar aday olunamaz. 

 

  • Avukat Hakları Grubu İzmir'in Başkanı, haksız rekabete fırsat vermemek adına, seçildiği günden itibaren aktif avukatlığa ara verir. 

  • Avukat Hakları Grubu İzmir'in Yönetim ve Disiplin Kurulu adayları en fazla iki dönem aynı görevde bulunabilir. Aksi ancak grup tarafından kabul edilirse mümkündür. Ayrıca AHG İzmir, denetleme kuruluna üye avukat çıkarmaz. Denetleme kurulunun bağımsız olması gerektiğine inanır. Muhalif grupların kendisini denetlemesini ve bu suretle etkili bir Baro denetiminin kurulmasını öncüler.

 

  • Avukat Hakları Grubu İzmir, mesleğin ve avukatın hak ve faydasına olacak hâllerde kurumlar ve kişiler ile görüşür; kanun koyucu ve diğer düzenleyici kararları alanları etkileme amaçlı çalışmalar yürütür.

 

  • Avukat Hakları Grubu İzmir, ulusal ve uluslararası anlamda kabul görmüş şeffaflık ve açıklık ilkelerini benimser. Grup adı altındaki faaliyetleri ile üye ve gönüllülerinin bağışları haricinde herhangi bir gelir sağlamayacağını, Baro gelirleri ve kaynakları ile bütçesini meslektaş lehine kullanacağını, ulusal ve uluslararası anlamda her türlü denetime açık olduğunu, kayırma ve iltimas gibi sair çirkinliklerden kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

 

  • Avukat Hakları Grubu İzmir, bir meslek örgütü olarak Baro içi tüm görevlendirmelerde sadece liyakat, beceri ve mesleki faydayı dikkate alacağını kabul ve taahhüt eder.

 

  • Avukat Hakları Grubu İzmir adı altında Baro organlarına aday veya gönüllü olarak yer alan tüm meslektaşlarımız bu ilkeleri okumuş ve kabul etmiş sayılır.