Biz Kimiz?

Manifestomuz

Avukat Hakları Grubu (AHG) İzmir; avukatların yıllardır yaşadığı ve baro yönetiminin umursamadığı sorunları kendisine dert edinmiş, mesleğin sorunlarını çözmeye talip, büyük hedefleri olan avukatların o-luşturduğu bir gruptur.

 

​AHG İzmir gerçekçidir; ucuz hamasetten ve içi boş söylemlerden uzaktadır. Altından kalkamayacağı vaatlerde bulunmaz. Her gün adliyede karşılaşabileceği meslektaşlarının yüzüne gururla bakmak ister.

 

Avukatlara yeşil pasaport çıkartamaz, kanun değişikliği yapamaz ama bu uğurda yapılması gereken her şeyi yapar. Gücünün yettiği kadar değil, gücünün sonuna kadar uğraşır. Avukatlar tutuklandığı zaman ideolojik kaygılarla ve siyasi korkularla hareket etmez.

 

​Çünkü AHG İzmir siyasi ikbal peşinde koşmaz. Siyaset günlük ve anlık bir iştir; oysa avukatlık, tarihin en eski ve en onurlu mesleklerindendir. Sahip olduğumuz cübbe ise siyasi ikbal hırslarıyla kirletilemeyecek kadar kıymetlidir.

 

AHG İzmir siyasi partilerin, ideolojik aidiyetlerin arka bahçesi değildir. Siyasi arenada göz diktiği koltuk için baroyu sıçrama tahtası yapanların bir araya geldiği bir yapı hiç değildir. Anayasa ile teminat altına alınmış temel hak ve özgürlükler için, insan hakları için, hukukun üstünlüğü için, yurttaşın adalete erişebilmesi için, avukat hakları için mücadele eden bağımsız bir ekiptir.

 

AHG İzmir’i oluşturan avukatlar yurdun dört bir yanındaki hak arama mücadelesinin her mevkide sesi olmaya ant içenlerdir. Hukuksuzluk her nereden gelirse gelsin inançla, kararlılıkla, azimle, cesaretle mücadele etmek için söz verenlerdir.

 

AHG İzmir iktidardakilere ya da muhalefettekilere yandaş değil, her alanda hukuka, adalete ve hakkaniyete yoldaştır. Demokratik toplumun gelişmesini engelleyen uygulamalar ve hukuki düzenlemelere karşı tavır alabilen, doğruları savunabilen, tüm siyasi etkilerden uzak kalabilen bir baroyu hayal edenlerdir.

AHG İzmir avukatları sağcı, solcu, Kürt, Türk, Çerkes, Boşnak, siyah, beyaz, inançlı, inançsız diye ayırmaz. Avukatları sadece ‘avukat’ oldukları için kendisi gibi görür. Bir avukat yerlerde sürüklendiğinde kendisini de yerlerde sürüklenmiş hisseder. Bir avukat karakolda, savcılıkta, icra dairesinde, mahkemede ayrımcılığa uğrarsa kendisine hakaret edilmiş sayar. Bir avukat tutuklandığında ise cübbesi esir düşmüş gibi görür. En önemlisi, baronun da böyle olması gerektiğine inanır.

 

​Bu gruptakiler bilirler ki; avukatların her sorunu aslında bu grubun sorunudur ve bunlar çözüldükçe aslında kendi sorunları da çözülecektir.

 

​AHG İzmir meslektaşlarını düşünceleri, fikirleri, inançları, aidiyetleri sebebiyle ayrıştırmaz. Avukat sorunları için uğraş verecek, deryada katre dahi olsa faydası dokunacak, savunmayı kutsal sayacak, mesleği geliştirecek herkesi yanında görmek ister.

 

AHG İzmir baro seçimlerinde yarışırken gücünü ne baro kaynaklarından ne iktidar partisinden ne muhalefetten ne de siyasi görüşlerden alır. AHG İzmir gücünü sadece ve sadece kamu hizmeti verdiğinin ve kutsal bir meslek icra ettiğinin farkında olan, mesleğinin onuruna ve vakarına sahip üye avukatlarından alır.

 

​AHG İzmir mesleğin sorunlarının boş siyasi söylemlerle, yakarıyla veya bağırıp çağırmakla çözülemeyeceğini bilir.

 

AHG İzmir avukatlık mesleğinin ortak aklıdır.

İlkelerimiz

 • Avukat Hakları Grubu İzmir, demokrasi, adalet, eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğünü esas alan, avukatların haklarını öncüleyen; çağcıl, laik, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Cumhuriyetin değerlerini benimsemiş bir oluşumdur.

 

 • Avukat Hakları Grubu İzmir, avukatların farklı siyasi görüşlere ve hayat görüşlerine sahip olduğu gerçeğini kabul ettiği gibi, hiçbir ayrım gözetmeksizin Baro hizmetlerinin bütün avukatları kapsaması gerektiğine inanır.

 

 

 • Avukat Hakları Grubu İzmir, köhnemiş baroculuk anlayışına sahip olanlar gibi koltuk kavgası yapmaz. Kendi grubunun çıkarlarını ve değerlerini mesleğin değerlerine öncelemez. Baroyu ikbal aracı olarak kullanmaz. Baroyu siyasete sıçrama tahtası yapmaz.

 

 • Avukat Hakları Grubu İzmir, grup üyeleri içerisinden tayin edilecek Başkan adayının en fazla iki kez başkan adayı olabileceğini kabul etmiştir. 

 

 • Avukat Hakları Grubu İzmir adına baro seçimlerinde yarışan adayın baro başkanı olması hâlinde, haksız rekabete fırsat vermemek adına, seçildiği günden itibaren toplumsal davalar ile baro işleri haricinde aktif avukatlığa ara vermeyi taahhüt etmesi esastır. 

 • Avukat Hakları Grubu İzmir'in Yönetim ve Disiplin Kurulu adayları en fazla iki dönem aynı görevde bulunabilir.

 • AHG İzmir, denetleme kuruluna üye avukat çıkarmaz. Denetleme kurulunun bağımsız olması gerektiğine inanır. Muhalif grupların kendisini denetlemesini ve bu suretle etkili bir baro denetiminin kurulmasını hedefler.

 • Avukat Hakları Grubu İzmir, mesleğin ve avukatın hak ve faydasına olacak hâllerde kurumlar ve kişiler ile görüşür; kanun koyucu ve diğer düzenleyici kararları alanları etkileme amaçlı çalışmalar yürütür.

 

 • Avukat Hakları Grubu İzmir, ulusal ve uluslararası anlamda kabul görmüş şeffaflık ve açıklık ilkelerini benimser. Grup adı altındaki faaliyetleri ile üye ve gönüllülerinin bağışları haricinde herhangi bir gelir sağlamayacağını, Baro gelirleri ve kaynakları ile bütçesini meslektaş lehine kullanacağını, ulusal ve uluslararası anlamda her türlü denetime açık olduğunu, kayırma ve iltimas gibi sair çirkinliklerden kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 • Avukat Hakları Grubu İzmir baro içi tüm görevlendirmelerde sadece liyakat, beceri ve mesleki faydayı dikkate alacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 • Avukat Hakları Grubu İzmir adı altında baro organlarına aday olan veya gönüllü olarak grup çalışmalarında yer alan tüm meslektaşlarımız bu ilkeleri okumuş ve kabul etmiş sayılır.