AHG İzmir Logo (1).png
1.png

RAPOR

CMK görevi alan vekil ve müdafilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri raporlaştırıldı ve TBB'ye sunuldu

.

stajyer_edited.jpg

RAPOR

Stajyer avukatların yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri raporlaştırıldı.

1.png

RAPOR

İşçi (Bağlı Çalışan) avukatların yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri raporlaştırıldı ve TBB'ye sunuldu.

avukat 4.jpg

RAPOR

Avukatların vergisel sorunları ve çözüm önerileri raporlaştırılarak ilgili kişi ve kurumların bilgisine sunuldu.

danistay-1553363.jpeg

DAVA

İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanı Kararı'na karşı Danıştay'da iptal davası açıldı.

02_edited.jpg

DUYURU

Avukatlar İçin Serbest Meslek Makbuzu El Kitabı adlı kitap, üye meslektaşlarımıza dağıtılmaya başlandı.

aerial-view-man-typing-retro-typewriter.

DUYURU

Avukat temalı öykü derlemesi için başvurular başladı.

Türkiye_Noterler_Birliği_logosu.jpg

BAŞVURU

Türkiye Noterler Birliği'ne başvuru yapıldı.

maliye.jpg

BAŞVURU

KDV tevkifatı konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvuru yapıldı.

fefefe.jpg

BAŞVURU

Covid-19 virüsü salgını sebebiyle devam eden aşılama çalışmalarında avukatların da öncelikli gruplar arasına alınabilmesi için Ombudsman'a başvuru yapıldı.

idare.jpg

DAVA

İzmir Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan alkol yasağına ilişkin dava açıldı.

izmirbarosu logo.jpg

BAŞVURU

İzmir Barosu nezdinde avukatlık ücret ihtilaflarını gidermesi adına Tahkim Merkezi kurulmasına dönük başvuru yapıldı.

kapak_112220.jpg

BAŞVURU

Tam kapanma döneminde hak kayıpları yaşanmasın diye İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu'na başvuru yapıldı.

kapak_112220.jpg

BAŞVURU

Artan adliye sayısı sebebiyle duruşma günlerinin tayini ile ilgili İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu'na başvuru yapıldı.

Renkli Kenarlı İlkokul Kitap Raporu.png

REHBER

İzmir merkezde yer alan adliye sayısının 6'ya çıkması sebebiyle hangi mahkemenin hangi bina ve katta olduğunu gösteren rehberler çıktı.

WhatsApp Image 2021-07-30 at 00.22.20.jpeg

KAMPANYA

Avukat Hakları Grubu İzmir olarak TEMA'ya bağışta bulunduk.

logolar.png

BAŞVURU

Antalya ve Muğla'daki orman yangınları sebebiyle mesleki faaliyetleri sekteye uğrayan meslektaşlarımız için tevkil ağı kurduk.

i.jpg

BAŞVURU

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi için alınan hukuka aykırı yabancı öğrenci kontenjanı kararı için başvuru yaptık

İZMİR BAROSU TARAFINDAN GEÇTİĞİMİZ YIL 10.000 AJANDA BASTIRILDI. HER AJANDA KESİLEN ONLARC

KAMPANYA

İzmir Barosu mensubu avukatların bu yılki ajandalarından ormanlarımız için vazgeçmeleri için farkındalık kampanyası oluşturuldu.

izmirbarosu (1).jpg

BAŞVURU

İzmir Barosu'nun yayın ve haberleşme araçlarının dijitalleşmesi ve Baro kaynaklarının tasarruflu kullanımı talepli İzmir Barosu başvurusu yapıldı.

1.png

KİTAPÇIK

Vergi Kaçakçılığı Suçları Rehberi Yayınlandı.

izmirbarosu (1).jpg

BAŞVURU

Şeffaf yönetim anlayışına dikkat çekebilmek adına ilan edilen harcama kalemine ilişkin İzmir Barosu'na başvuru yaptık.

5cf1312067b0a91d4c60af65.jpeg

BAŞVURU

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının avukatlara yönelik olumsuz tavır ve davranışları nedeniyle HSK'ya başvurduk.

izmirbarosu (1).jpg

BAŞVURU

Tavsiye mahiyetindeki Avukatlık Ücret Tarifesi'nde stajyer avukat ücretlerine dair de belirleme yapılması için İzmir Barosu'na başvuru yapıldı.

t-c-saglik-bakanligi-logo.png

BAŞVURU

HPV aşılarının Ulusal Aşılama Programına alınması için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı ve dava açıldı.

3.JPG

TOPLANTI

AHG İzmir tarafından ilk genel kurul gerçekleştirilerek Yürütme Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Genç Avukatlar Meclisi Başkan adayı seçildi.

E9lUm8RWYAUO1gD.jpg

RAPOR

Merkez dışındaki ilçelerde görev yapan meslektaşlarımızın sorunlarının tespiti ile Baroya bildirilmesi amacıyla Raporlama çalışmaları başlatıldı.

izmirbarosu (1).jpg

BAŞVURU

Karşıyaka Adliyesi Çiğli Ek Bina'da yaşanan otopark sorunuyla ilgili olarak gerekli adımların atılması adına İzmir Barosu'na başvuru yapıldı.

111.jpg

BAŞVURU

İzmir İcra Müdürlüklerinde, konusu damga vergisine giren hususlarda yaşanan uygulama farklılıklarının giderilmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavclığı'na başvuruldu.

izmirbarosu (1).jpg

BAŞVURU

İzmir Barosu tarafından sağlanan servislerin saatlerinin uzatılması ve Şakran Cezaevine servis konulması için İzmir Barosu'na başvuru yapıldı.

bayrakli-belediyesi-logosunu-secti-1707397_o.jpg

BAŞVURU

İzmir Adliyesi Yeni Ek Bina (Gültekinler Sitesi) önünde faaliyet göstermeye başlayan arzuhalcilerin bölgeden zabıta marifetiyle uzaklaştırılması için Bayraklı Belediyesi'ne başvuru yapıldı.

VUK MUKAYESE KAPAK.png

KİTAPÇIK

7338 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin olarak kıyaslama tablosu hazırlandı.

izmirbarosu (1).jpg

BAŞVURU

Nisan 2021 itibariyle Yönerge gereği sıfırlanması gereken CMK kovuşturma puanlarının bazı meslektaşlarımızda sıfırlanmamış olduğu tespit edilerek İzmir Barosu'na başvuru yapıldı.

111.jpg

BAŞVURU

Yurttaşların adliye girişlerinde yaşadıklarını ve yargılamalara da sirayet eden sorunların giderilmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptık.

workshop.jpg

WORKSHOP

Çocuğun Avukatı Olmak konulu interaktif workshop çalışmasını gerçekleştirdik.

tbb.png

BİLDİRİ

Aralık 2021'de gerçekleştirilecek TBB seçimleri öncesinde tüm TBB delegeleri ile Baro Başkanlarına seslendik.

111.jpg

BAŞVURU

Yurttaşların adliye girişlerinde yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi adına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptık.

izmirbarosu (1).jpg

EYLEM ÇAĞRISI

Çoklu adliye sebebiyle yurttaşın adalete erişiminde yaşadığı zorluk ve avukatın görevini ifa ederken yaşadığı sıkıntılar sebebiyle İzmir Barosu'na eylem çağrısında bulunduk.

ADALET-1.jpg

BAŞVURU

UYAP Avukat Portal üzerinden avukatların soruşturma dosyalarını inceleme noktasında yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle Adalet Bakanlığı'na başvurduk.

AHG101 (1).png

WORKSHOP

"AHG-101: Avukat Hakları Grubu Ne Değildir?" konulu workshop çalışması yapıldı.

tbb.png

BAŞVURU

Türkiye Barolar Birliği'ne başvurularak stajyer avukatlar ile işçi (bağlı çalışan) avukatlara ilişkin geniş katılımlı bir çalıştay yapılması talep edildi.

tbb.png

BAŞVURU

Türkiye Barolar Birliği'ne başvurularak SYDF'den yararlanma kriterlerinde değişiklik ve genç avukatlara pozitif ayrımcılık talep edildi.

izmirbarosu (1).jpg

BAŞVURU

İzmir Barosu'na başvurularak yaşanan ekonomik kriz nedeniyle artan ofis giderlerini minimize etmek adına kırtasiye ve sarf malzemeleri için iktisadi işletme şubesi açılması talep edildi.

tbb.png

BAŞVURU

Türkiye Barolar Birliği'ne başvurularak meslekte 5 yıla kadar kıdemi olan avukatlara 3 yıl boyunca hukuki koruma sigortası yaptırılması talep edildi.

ADALET-1.jpg

BAŞVURU

Adalet Bakanlığı'na başvurularak CMK ve adli yardım ödemelerinde vergi düzenlemesi yapılması ve genç girişimci desteğinde avukat lehine düzenlemeler yapılması talep edildi.

izmirbarosu (1).jpg

BAŞVURU

İzmir Barosu Başkanlığı'na başvurularak yurttaşın oyunun güvence altına alınması için "İzmir Barosu Seçim Güvenliği Komisyonu" kurulması talep edildi.

tbb.png

BAŞVURU

Türkiye Barolar Birliği'ne başvurularak CMK ödemelerinde yaşanan belgelendirme ve vergi sorununa dair çözüm önerileri iletilerek çalışma yapılması talep edildi.

izmirbarosu (1).jpg

BAŞVURU

İzmir Barosu Başkanlığı'na başvurularak temel arabuluculuk eğitimleri yerine Avukat Kanunu m.35/A konusunda çalışmalar yapılması talep edildi.

hdhdhdhd.jpg

BAŞVURU

Arabuluculuk Daire Başkanlığı'na yüz yüze görülme talimatı hususunda bilgi edinme başvurusunda bulunuldu.

ahi panel.jpg

PANEL

Av. M. Gökhan AHİ'nin kolaylaştırıcı olduğu Kripto Paranın Hukuki Boyutu konulu interaktif panel gerçekleştirildi.

vergi atölyesi.jpg

ATÖLYE

Avukatlık Gelirlerinin Vergilendirilmesi atölye çalışması iki ayrı grupla iki günlük bir maratonla tamamlandı.

Adaletbakanligi_yenilogo.svg.png

BAŞVURU

Stajyer avukatların asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya girememe sorununun giderilmesi için Avukatlık Kanunu m.26'da düzenleme yapılması için Adalet Bakanlığı'na başvuruldu.

de.png

BAŞVURU

TBB'ye başvurularak, bilirkişilik temel eğitimleri için getirilen yasağın kaldırılmasına dönük Bakanlık nezdinde girişimde bulunulması ve temel eğitim düzenlenmesi talep edildi.

Adaletbakanligi_yenilogo.svg.png

BAŞVURU

CMK m.119/4'te değişiklik yapılarak arama sırasında avukat zorunluluğu getirilmesi ve bu görevin CMK ücret tarifesinde ayrıca ücretlendirilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuruldu.

izmirbarosu (1).jpg

BAŞVURU

İzmir Barosu Başkanlığı'na başvurularak anlaşmalı kurumlar listesinin güncelliğini yitirmiş olması sebebiyle düzenlenmesi talep edildi.

izmirbarosu (1).jpg

BAŞVURU

İzmir Barosu Başkanlığı'na başvurularak Staj Tezi Yönergesi'ne aykırı olarak tez konularında getirilen sınırlandırmanın kaldırılması talep edildi.

FKlSjVhX0AorRcR.jpg

OCAS

CMK görevi alan meslektaşlarımızın OCAS sistemi üzerinden görev açma ve raporlama çalışmalarını nasıl yapacaklarını gösteren pratik videolar yayınlandı.

Adaletbakanligi_yenilogo.svg.png

BAŞVURU

Çeşme Adliyesinde ikinci bir asliye hukuk mahkemesi açılması için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı.

aaaaaaaaaaaaa.png

BAŞVURU

"Hukuk Fakülteleri Atlası" hazırlanarak niteliksiz hukuk fakültelerinin kapatılması, hukuk fakültesi kontenjan sayılarının düşürülmesi için YÖK'e başvuruldu.

serkan anıl afiş 2.png

ATÖLYE

"Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Hazırlanması" konulu atölye çalışması planlandı.

AHG İzmir Logo (1).png

GENEL KURUL

AHG İzmir 2. Genel Kurul Toplantısı İcra Edilmiş, Yürütme Kurulu Üyeleri ve Grup Sözcüsü Seçilmiştir.

FF.jpg

PROTOKOL

Ofis problemi yaşayan meslektaşlarımız için Center Office ile %50 indirimli sanal ofis protokolü yapıldı.

2323.jpg

DAVA

Zeytinliklerde şartlı madencilik faaliyeti yapılmasına izin veren Yönetmeliğin iptali için dava açıldı.

de.png

RAPOR

TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin değiştirilmesi çalışmasına esas olmak üzere icra edilen toplantı sonucu alınan kararlar raporlanarak TBB'ye sunuldu.

izmirbarosu (1).jpg

BAŞVURU

İzmir Adliyesi zemin katında Baroya tahsis edilmiş alanda yaşanan ve kronikleşmiş bir hal alan sorunun giderilmesi için başvuru yapıldı.

1111111.jpg

BAŞVURU

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurularak, avukatlık ücretinin garanti altına alınabilmesi adına "Avukatlık Ücreti Sigortası" branşı ihdas edilmesi talep edildi.

de.png

RAPOR

TBB tarafından meslek kurallarının değiştirilmesi için başlatılan çalışmaya esas olmak üzere toplantı yapılarak sonuç raporu hazırlandı ve TBB'ye gönderildi.

Do You Want To Speak English With Your Colleague.png

SPEAKING
GROUP

Mesleki becerilerin ve kişisel gelişimin artırılmasına önem veren Grubumuz tarafından İngilizce yeterliliğini artırmak adına İngilizce Konuşma Grubu oluşturulmuştur.

Sağlıklı gülüş, Diş bakımı, Ağız sağlığı Instagram Postu.png

PROTOKOL

İzmir Barosu mensubu avukat ve stajyer avukatların diş tedavileri için %30 indirimli protokol sağlanmıştır.

de.png

BAŞVURU

TBB'ye başvurularak avukatların indirimli elektrik tüketimi anlaşmalarının güncellenmesi talep edildi.

de.png

BAŞVURU

TBB'ye başvurularak artan avukat intiharları sebebiyle bir komisyon kurulması talep edildi.

izmirbarosu (1).jpg

BAŞVURU

İzmir Barosu internet sitesindeki ilanlar bölümünün avukat lehine güncellenmesi talep edildi.

1.png

BAŞVURU

TÜRMOB, TBB ve İzmir Barosu'na başvurularak SMMM ve YMM'lerin vergi ihtilaflarında Avukatlık Kanununa aykırı davranışlarına dair mücadele başlatıldı.

FRgH18-WUAEOOyH.jfif

ANALİZ

TBB tarafından kurulan avukat intiharlarını araştırma komisyonu çalışmalarına esas olmak üzere bilimsel analiz çalışması yapıldı.

1.png

ŞİKAYET

Avukatlık tekeli olan alanda korsan faaliyet yürüten hasar danışmanlık firmalarına karşı mücadeşemiz devam ediyor.

FSduM1PXsAIaQRN.jfif

PROTOKOL

Avukatların ve ailelerinin Çeşme'de daha uygun fiyatla konaklamaları için Stone Garden Taş Otel ile protokol yapıldı.

ggg.jfif

BAŞVURU

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen 33. Zübeyde Hanım Koşusuna katılarak Zübeyde Anne için koştuk.

de.png

BAŞVURU

Türkiye Barolar Birliği'ne başvurularak Avukatlık Kanununun 35/A maddesi ile düzenlenen uzlaşma müessesesi ile ilgili taleplerimizi ilettik.