top of page

Neler Yaptık?

CMK görevi alan vekil ve müdafilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri raporlaştırıldı ve TBB'ye sunuldu.

TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin değiştirilmesi çalışmasına esas olmak üzere icra edilen toplantı sonucu alınan kararlar raporlanarak TBB'ye sunuldu.

İşçi (Bağlı Çalışan) avukatların yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri raporlaştırıldı ve TBB'ye sunuldu.

TBB tarafından meslek kurallarının değiştirilmesi için başlatılan çalışmaya esas olmak üzere toplantı yapılarak sonuç raporu hazırlandı ve TBB'ye gönderildi.

Stajyer avukatların yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri raporlaştırıldı ve İzmir Barosu'na sunuldu.

Avukatların vergisel sorunları ve çözüm önerileri raporlaştırılarak ilgili kişi ve kurumların bilgisine sunuldu.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptali için dava açıldı ve Danıştay'da görülen tüm duruşmalar takip edildi.

Covid-19 virüs salgını nedeniyle başlayan aşılama çalışmalarında avukatlara öncelik verilmemesi sebebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru yaptık.

Vekaletnamesinde ahzu kabz yetkisi olduğu halde çeşitli temerrütname ve ihtarnamelerde avukat aleyhine yaşanan sorunlara dair Türkiye Noterler Birliği'ne başvuruldu.

Tam Kapanma Dönemi olarak adlandırılan süreçte getirilen alkol yasaklarına ilişkin İl Hıfzısıhha Kurulu kararına karşı dava açtık.

CMK ve adli yardım görevlendirmeleriyle karşı taraf vekalet ücretlerinde KDV tevkifatı uygulamasının sonlandırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvuruldu.

Avukatlık ücret ihtilaflarının daha etkili ve süratli bir şekilde çözülebilmesi ve avukatların ek gelir elde edebilmesi için İzmir Barosu Tahkim Merkezi kurulması talebiyle İzmir Barosu'na başvurduk.

Avukat Hakları Grubu İzmir üyesi meslektaşlarımızın destekleriyle başlayan kampanya ile TEMA'ya ağaç bağışında bulunduk.

Tam kapanma döneminde hak kayıpları yaşanmasın diye İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu'na başvuru yaptık ve tavsiye kararı alınmasını sağladık.

Antalya ve Muğla'da yaşanan orman yangınları nedeniyle meslektaşlarımıza destek olabilmek adına tevkil ağır kurduk.

Artan adliye sayısı sebebiyle duruşma günlerinin tayini ile ilgili İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu'na başvuru yaptık.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi için alınan hukuka aykırı yabancı öğrenci kararının iptali için evvela YÖK'e başvurduk; akabinde Kamu Denetçiliği Kurumu'na müracaat ettik.

İzmir Barosu mensubu avukatların bu yılki ajandalarından ormanlarımız için vazgeçmeleri için farkındalık kampanyası oluşturuldu.

İzmir Barosu'nun yayın ve haberleşme araçlarının dijitalleşmesi ve Baro kaynaklarının tasarruflu kullanımı talepli İzmir Barosu başvurusu yapıldı.

Tavsiye mahiyetindeki Avukatlık Ücret Tarifesi'nde stajyer avukat ücretlerine dair de belirleme yapılması için İzmir Barosu'na başvuru yapıldı.

İzmir Barosu harcamalarında öncelikler arasında belirleme yaparken daha dikkatli ve titiz davranılması gerektiğine dikkat çektik.

HPV Aşısının Ulusal Aşılama Programına alınmasına ilişkin Sağlık Bakanlığı'na yaptığımız başvurunun reddi üzerine iptali için dava açtık.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının avukatlara yönelik olumsuz tavır ve davranışları nedeniyle HSK'ya başvurduk.

İzmir Barosu tarafından sağlanan servislerin saatlerinin uzatılması ve Şakran Cezaevine servis konulması için İzmir Barosu'na başvuru yapıldı.

Nisan 2021 itibariyle Yönerge gereği sıfırlanması gereken CMK kovuşturma puanlarının bazı meslektaşlarımızda sıfırlanmamış olduğu tespit edilerek İzmir Barosu'na başvuru yapıldı.

İzmir Adliyesi Yeni Ek Bina (Gültekinler Sitesi) önünde faaliyet göstermeye başlayan arzuhalcilerin bölgeden zabıta marifetiyle uzaklaştırılması için Bayraklı Belediyesi'ne başvuru yapıldı.

Yurttaşların adliye girişlerinde yaşadıklarını ve yargılamalara da sirayet eden sorunların giderilmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptık.

Çoklu adliye sebebiyle yurttaşın adalete erişiminde yaşadığı zorluk ve avukatın görevini ifa ederken yaşadığı sıkıntılar sebebiyle İzmir Barosu'na eylem çağrısında bulunduk.

Çocuğun Avukatı Olmak konulu interaktif workshop çalışmasını gerçekleştirdik.

UYAP Avukat Portal üzerinden avukatların soruşturma dosyalarını inceleme noktasında yaşadıkları sıkıntılar sebebiyle Adalet Bakanlığı'na başvurduk.

"AHG-101: Avukat Hakları Grubu Ne Değildir?" konulu workshop çalışması yapıldı.

İzmir Barosu Başkanlığı'na başvurularak yurttaşın oyunun güvence altına alınması için "İzmir Barosu Seçim Güvenliği Komisyonu" kurulması talep edildi.

Türkiye Barolar Birliği'ne başvurularak stajyer avukatlar ile işçi (bağlı çalışan) avukatlara ilişkin geniş katılımlı bir çalıştay yapılması talep edildi.

Türkiye Barolar Birliği'ne başvurularak CMK ödemelerinde yaşanan belgelendirme ve vergi sorununa dair çözüm önerileri iletilerek çalışma yapılması talep edildi.

Adalet Bakanlığı'na başvurularak CMK ve adli yardım ödemelerinde vergi düzenlemesi yapılması ve genç girişimci desteğinde avukat lehine düzenlemeler yapılması talep edildi.

İzmir Barosu Başkanlığı'na başvurularak temel arabuluculuk eğitimleri yerine Avukat Kanunu m.35/A konusunda çalışmalar yapılması talep edildi.

Katledilen meslektaşımız sebebiyle Baro tarafından alınan eylem kararına uyarak duruşmalara katılmayan meslektaşlarımızın mazeretlerini reddeden hakimlerle ilgili İzmir Barosu'na başvurduk.

TBB'ye başvurularak, bilirkişilik temel eğitimleri için getirilen yasağın kaldırılmasına dönük Bakanlık nezdinde girişimde bulunulması ve temel eğitim düzenlenmesi talep edildi.

Avukatlık Gelirlerinin Vergilendirilmesi atölye çalışması iki ayrı grupla iki günlük bir maratonla tamamlandı.

CMK m.119/4'te değişiklik yapılarak arama sırasında avukat zorunluluğu getirilmesi ve bu görevin CMK ücret tarifesinde ayrıca ücretlendirilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuruldu.

Stajyer avukatların asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya girememe sorununun giderilmesi için Avukatlık Kanunu m.26'da düzenleme yapılması için Adalet Bakanlığı'na başvuruldu.

İzmir Barosu Başkanlığı'na başvurularak temel arabuluculuk eğitimleri yerine Avukat Kanunu m.35/A konusunda çalışmalar yapılması talep edildi.

Av. M. Gökhan AHİ'nin kolaylaştırıcı olduğu Kripto Paranın Hukuki Boyutu konulu interaktif panel gerçekleştirildi.

İzmir Barosu Başkanlığı'na başvurularak Staj Tezi Yönergesi'ne aykırı olarak tez konularında getirilen sınırlandırmanın kaldırılması talep edildi.

AHG İzmir yürütme kurulu üyeleri ile Genç Avukatlar Meclisi seçimlerinde grubumuzu temsil edecek başkan adayının seçildiği ilk genel kurulumuzu gerçekleştirdik.

Çeşme Adliyesinde ikinci bir asliye hukuk mahkemesi açılması için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı.

İzmir Barosu Başkanlığı'na başvurularak anlaşmalı kurumlar listesinin güncelliğini yitirmiş olması sebebiyle düzenlenmesi talep edildi.

"Hukuk Fakülteleri Atlası" hazırlanarak niteliksiz hukuk fakültelerinin kapatılması, hukuk fakültesi kontenjan sayılarının düşürülmesi için YÖK'e başvuruldu. Reddi üzerine KDK'ya başvuruldu.

"Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Hazırlanması" konulu atölye çalışması planlandı.

Zeytinliklerde şartlı madencilik faaliyeti yapılmasına izin veren Yönetmeliğin iptali için dava açıldı.

AHG İzmir Genel Kurul Toplantısı İcra Edilmiş, Yürütme Kurulu Üyeleri ve Grup Sözcüsü Seçilmiştir.

AHG Samsun işbirliği ile avukatların TAKPAS kullanımına hukuka aykırı kısıtlama getiren Yönetmeliğin ilgili maddesinin iptali için dava açtık.

İzmir Barosu'na başvurularak avukatların kırtasiye ve sarf malzemesi alımlarını daha ucuza temin edebilmeleri için İzmir Barosu iktisadi işletmesine yeni bir şube açılması talep edildi.

İzmir Adliyesi zemin katında Baroya tahsis edilmiş alanda yaşanan ve kronikleşmiş bir hal alan sorunun giderilmesi için başvuru yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurularak, avukatlık ücretinin garanti altına alınabilmesi adına "Avukatlık Ücreti Sigortası" branşı ihdas edilmesi talep edildi.

TBB'ye başvurularak avukatların indirimli elektrik tüketimi anlaşmalarının güncellenmesi talep edildi.

Adalet Bakanlığı'na başvurularak görev ödemeleri yapılmadan önce makbuz talep edilmesinin dayanağı olan Yönetmeliğin değiştirilmesi talep edildi.

TBB'ye başvurularak artan avukat intiharları sebebiyle bir komisyon kurulması talep edildi. Ayrıca klinik psikologlarca hazırlanan rapor da TBB'ye sunuldu.

Mesleki becerilerin ve kişisel gelişimin artırılmasına önem veren Grubumuz tarafından İngilizce yeterliliğini artırmak adına İngilizce Konuşma Grubu oluşturulmuştur.

İzmir Barosu internet sitesindeki ilanlar bölümünün avukat lehine güncellenmesi talep edildi.

TÜRMOB, TBB ve İzmir Barosu'na başvurularak SMMM ve YMM'lerin vergi ihtilaflarında Avukatlık Kanununa aykırı davranışlarına dair mücadele başlatıldı.

İş Davasında Süreç Yönetimi eğitim çalışmasını tamamladık. Meslek içi eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Avukatlık tekeli olan alanda korsan faaliyet yürüten hasar danışmanlık firmalarına karşı mücadelemiz devam ediyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği aleyhine açılan fesih davasında vekil sıfatıyla yer aldık.

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen 33. Zübeyde Hanım Koşusuna katılarak Zübeyde Anne için koştuk.

UYAP ve Celse uygulamasında mazeretli hakimler bölümü için güncelleme yapılması talep edildi.

İzmir'de merkez dışındaki ilçelerde meslektaşlarımız için vergi atölyeleri düzenledik.

İzmir İcra Müdürlüklerinde, konusu damga vergisine giren hususlarda yaşanan uygulama farklılıklarının giderilmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavclığı'na başvuruldu.

İzmir Barosu Tavsiye Niteliğindeki Avukatlık Ücret Tarifesinde enflasyon farkı oranında revizyon yapılması talep edildi.

Aralık 2021'de gerçekleştirilecek TBB seçimleri öncesinde tüm TBB delegeleri ile Baro Başkanlarına seslendik.

Avukat temalı öykülerden oluşan bir derleme oluşturduk. Kitabın gelirini İzmir Barosu Vakfı'na bağışladık.

Türkiye Barolar Birliği'ne başvurularak SYDF'den yararlanma kriterlerinde değişiklik ve genç avukatlara pozitif ayrımcılık talep edildi.

bottom of page