AVUKAT HAKLARI GRUBU İZMİR

İŞÇİLEŞTİRİLMİŞ AVUKATLIK RAPORU

1.png

Avukat Hakları Grubu İzmir tarafından Türkiye Barolar Birliği’ne başvuru yapılarak işçi (bağlı çalışan) avukatların sorunlarının tespiti ile ilgili birimler nezdinde gerekli çalışmaların yapılabilmesini teminen bir çalıştay yapılması talep edilmiş, çalıştay talebimizin kabul edildiği TBB’nin 04.01.2022 tarih ve 181 sayılı yazısıyla tarafımıza iletilmiş, akabinde ise bu çalıştayın eylül ayında yapılacağı şifahen bildirilmiştir. Söz konusu çalıştaya esas olmak üzere icra ettiğimiz toplantı neticesinde işbu rapor hazırlanmıştır.

 

Öncelikle ifade etmek isteriz ki uzun bir süre boyunca ücret karşılığı bir avukat yanında çalışan avukatların durumları somut gerçeklerden uzak bir şekilde, salt bu çalışma şeklinin “sıfatlandırılması” ekseninde tartışılmıştır. “Ücretli avukat”, “sigortalı avukat”, “bağlı çalışan avukat”, “işgören avukat” ya da “işçi avukat” sıfatlarının hangisinin kullanılması gerektiği gibi kısır tartışmalar, sorunu çözmekten uzak bir yaklaşım sergilendiğinin göstergesidir. Bu sebeple konuyu “işçileştirilmiş avukatlık” düzleminde değerlendirmenin daha doğru olacağı değerlendirilmiş, raporun geri kalan kısmında bu çalışma şekli “işçi avukatlık” olarak isimlendirilmiştir.

Hazırlanan Rapor, TBB'ye sunulmuştur.

İLGİLİ RAPORU OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

karikatur-imzali-pdf.jpg