top of page

KDV TEVKİFATI KONUSUNDA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA BAŞVURU YAPILDI

35 Seri No'lu Tebliğ sonrasında bir kısım avukatlık hizmetleri sonucu verilen avukatlık ücretlerinde KDV tevkifatı yapılması gerektiği yönünde ortaya çıkan hatalı Özelge'lerin ortadan kaldırılması noktasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvuru yapıldı.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
bottom of page