NE VAAT EDİYORUZ?

1.png
2.png

> Hukuka aykırılıkları, insan haklarına yönelen suistimalleri, bireysel ve toplumsal özgürlüklere müdahaleleri izleyen, araştıran, raporlayan, takip eden ve kamuoyunda farkındalık yaratan bir İzmir Barosu...

 

> Toplum adına hukuk politikaları üreten, çeşitli hukuki sorunları bağımsız olarak ele alarak kamuoyunu bilgilendiren ve aydınlatma görevi yapan, adalete erişimin ve avukatlık hizmetlerinin herkese ulaşmasını sağlayan bir İzmir Barosu...

 

> Avukatların hak ve çıkarlarını gözeten, avukatların bağımsızlığını her platformda savunan, mesleği geliştiren, mesleğin itibarını yükselten, avukatların çalışma koşullarını iyileştiren ve tüm bunları meslektaşlarından aldığı güçle yapan bir İzmir Barosu…

 

> Avukatların mesleki etik kurallarını, mesleği ifa yöntemlerini, müvekkil aydınlatma kurallarını, çalışanlarıyla ilişkilerini, reklam ve tanıtım faaliyetlerini, büro standartlarını düzenleyen ve denetleyen, gerektiğinde yaptırımları ayrımsız uygulayabilen bir  İzmir Barosu...

 

> Mevzuat çalışmalarını izleyen, hukukun her alanı için görüş bildiren, dikkat çeken, farkındalık yaratan, demokratik toplum için önemli davaları takip eden, toplum yararı için davalar açan ve itirazlarda bulunan bir İzmir Barosu...

 

> Yasa koyucu, yasa uygulayıcı, yürütme, yargı makamları ve karar vericiler ile ilişkiler geliştiren, görüşmeler yürüten, iş ve çalışma dünyası ile işbirlikleri yapan, etkileme çalışmaları yürüten ve her alanda lobi yapan bir İzmir Barosu… 

 

Hayal mi?

 

Artık değil…

 

Avukat Hakları Grubu İzmir, İzmir Barosu için sahaya iniyor…

3.png
4.png