İZMİR'DE "YENİ NESİL" BARO

Bir baro, sadece baro değildir. Baro aynı zamanda...

* Bir izleme örgütüdür.

* Sivil toplum kuruluşudur.

* Meslek birliğidir.

* Düzenleme ve denetleme kurumudur.

* Baskı grubudur.

* Lobi kurumudur.

* Muhalefettir.

Baronun gerçek misyonuna geri dönmesi için yeni nesil baroculuk zamanıdır...

AVUKATLARA YÖNELİK PROJELERİMİZ

STAJYER AVUKATLARA YÖNELİK PROJELERİMİZ

Avukatların; yargının diğer unsurları, yürütme ve toplum gözündeki itibarının artırılması için çalışmalar yapılacak. Halkın avukatlara yönelik algısının değiştirilmesi için, avukatlara sadece uyuşmazlık aşamasında değil; danışma, görüş sorma, sözleşme hazırlama ve diğer hukuki tüm ilişkilerinde, vatandaşın ve kurumların "Önleyici Avukatlık" hizmetlerinden öncelikle yararlanabilmesi ve başvurabilmesi konusunda etkin farkındalık kampanyaları yürütülecek...  

Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ile donatılmış, uzaktan eğitim ve uzaktan ölçme değerlendirme sistemleri ile kendilerini geliştiren, hakları korunan, çalışma koşulları iyileştirilmiş stajyer avukatlar, Türkiye’nin hukuk sistemi içinde önemli bir "Genç Avukatlar" kitlesini oluşturacak. Bunların hepsi ancak ve ancak "Yeni Nesil" bir Baro ile mümkün...

BARODA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Avukatlık ve danışmanlık hizmetleri tüm dünyada dev bir sektör. Sektörün toplam cirosu, ofislerin ortalama cirosu, çalışan sayısı, müvekkil ve danışan sayısı, dosya ve dava sayısı, çalışanların ve ortak avukatların sayısı, ortalama gelir ve ücret rakamları, yeni çalışma alanları, davaların ve çalışma alanlarının çeşitliliği, mevcut teknolojiler ve gelecekteki teknolojiler, tercih edilen çalışma yöntemleri gibi birçok alanda veri toplanarak ve analiz edilerek, mesleğin ve sektörün sorunları tespit edilebilir, mesleğin geleceği okunabilir, öngörüler oluşturulabilir, mesleğin önündeki fırsatlar ve tehditler belirlenebilir. Tüm bu hedeflerin gerçekleşmesi için gereken iki şey var: Vizyon ve Teknolojiye Hakimiyet...

KÜLTÜR

SANAT

SPOR

Dünyanın ilk tablet belgelerinden tablet kanunlarına, hukukçuların kullandığı eşyalardan cübbelere, tarihi fotoğraf, belge ve hukuk simgelerinden önemli hukuk insanlarının eserlerine kadar bir çok nesnenin sergilendiği, İzmir Barosu’nun tarihinin anlatıldığı, multimedya ve ışık destekli bir "Hukuk Müzesi kurulacak...

ADALETE ERİŞİM

Avukatın sadece dava ve takiplerde değil, hukuki ilişkileri düzenleme, sözleşmeler yazma, hukuki danışmanlık, arabuluculuk gibi önleyici / koruyucu fonksiyonu da olduğunu anlatmak ve bu konuda bilinç yaratmak için #avukatınadanış teması altında sosyal medya destekli çeşitli kampanyalar, reklamlar ve tanıtımlar düzenlenecek...