top of page

Diğer Projelerimiz

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

Avukatlık ücret ihtilaflarının giderilmesi, avukatlık ortaklıklarında ortaklar arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesi, işçi (bağlı çalışan) avukatlar ile işveren avukatlar arasındaki ücret ve yan haklara ilişkin sorunlarda yapıcı çözüm üretilmesi amacıyla ve Avukatlık Kanunu’nun 95/5 maddesini daha işlevsel kullanıma açmak adına İzmir Barosu bünyesinde bir Tahkim Merkezi kurulacak.

 

Kurulacak olan Tahkim Merkezi sayesinde hem uyuşmazlıkların daha kısa sürede ve etkili, adil bir çözüme kavuşturulması sağlanırken, hem de hakem olarak görev alacak avukat meslektaşlarımızın bu sayede hakem ücretleri vasıtasıyla ek birer gelir elde etmeleri sağlanacak.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

“Yeni Nesil Baroculuk” şiarına uygun olarak, Baro’nun teknolojik dönüşümüne de hız verilecek. Bu amaçla Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun getirdiği yükümlülüklere uygun olarak kurulacak güçlü server ağı sayesinde Barolarca kayıt altına alınan kişisel veriler güvence altına alınacak.

 

Baronun teknik altyapısı ve yönetsel yazılımları çağın gereklerine uygun hale getirilecek. Avukatlar ile stajyer avukatlara her türlü mesleki bilgi, güncel hukuk haberleri, önemli yargı kararları, uzaktan eğitim ve diğer önemli bilgileri sağlayan Baro Intranet’i (meslek içi kapalı portal) kurulacak. Bu portalın kolay kullanımını sağlayan gerçek ve işlevsel bir mobil uygulama geliştirilecek.

 

Avukat kimlik kartı, akıllı telefonlarda ve Baro’nun akıllı mail uygulamasında QR kod olarak tanımlanacak. Bu QR kod; sadece akıllı telefonun ekranında gösterilmesiyle adliyelere girişlerde, baro pullarının yapıştırılmasında, vekalet harcının ödenmesinde, fotokopi + cübbe + tarama giderlerinin ödenmesinde, otopark girişlerinde, indirim sağlanan anlaşmalı kuruluşlarda ve daha birçok Avukat Kimlik Kartı’nın kullanılabildiği yerde pratik bir ödeme ve geçiş aracı olacak. 

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

Tarafların noter şartı olmayan ihtarname, temerrütname, bildirim vb. belgelerinin ispatı kabil olacak şekilde ve çok daha az masrafla gönderilmesine olanak tanımak adına özel bir yazılım geliştirilecek.

 

Bu yolla hem noter ücretlerinin çok daha altında tutarlar ile ilgili belgelerin gönderimi sağlanacak, hem noterlerde olduğu gibi kayıt ve ispat kolaylığı yaratılacak, hem de bu yolla elde edilecek gelir sayesinde Baro kasası güçlendirilecek ve finanse edilecek.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

Merkez Adliye binasındaki mevcut Adli Yardım Başvuru Odası’nın yapısal durumu ve çalışma şekli, adli yardımdan beklenen faydayı sağlamaktan oldukça uzaktır. Başvurucuların taleplerinin daha hızlı karşılanması, başvuruların daha kısa sürelerde alınabilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla hem mevcut Oda’nın daha ferah, aydınlık ve hijyenik bir durumuna getirilmesi için tadilatı gerçekleştirilecek, hem de Merkez Adliye binasına ek olarak BAM binası içinde de bir Adli Yardım Bürosu kurulacak.

 

Bu sayede, saatlerce kapıda beklemek durumunda kalan başvurucular mağdur edilmeyeceği gibi işlemlerin daha süratli olarak yerine getirilmesine olanak tanınacak. Ayrıca Adli Yardım Bürolarında bu sayede daha fazla stajyer avukatın görev almasına olanak tanınarak mesleki kazanımlarına katkıda bulunulacak.

Ayrıca adli yardım görevlendirmelerinde hakkaniyete uygun yeni bir puanlama sistemi getirilerek, görevlendirme alamamaktan şikayet eden meslektaşlarımızın sorunları çözülmüş olacak.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

Mevcut Baro Kütüphanesi, çoğu kaynağın güncelliğini yitirdiği, konu bazında tasnif edilmemiş, hukuki araştırmalar bakımından bir başvuru mercii olmaktan hayli uzaktır. Bugüne kadar gelen Baro yönetimleri de bu konuda gerekli çalışmaları yapmamıştır. Avukatların, ücretleri hayli yüksek olan hukuk kitaplarına erişimde zorlandıkları bir dönemde İzmir Barosu’nun, mensubu olan meslektaşların bu ihtiyacına cevap vermesi gerekmektedir. Bu amaçla İzmir Barosu Kütüphanesi yenilenip genişletilecek. Güncel kaynakların Baro Kütüphanesi’ne kazandırılması sağlanacak. Tüm kaynaklar konularına göre tasnif edilerek sağlıklı bir arama motoru ile kütüphane, İzmir Barosu’na yakışık bir hale getirilecek.

Ayrıca hukuk kitapları basıp satan yayınevleri ile özel anlaşmalar yapılarak İzmir Barosu mensubu avukatların ve stajyer avukatların hukuk kaynaklarına daha düşük ücretler ile erişmeleri sağlanacak.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

İş dünyasını oluşturan Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Federasyonlar, Meslek Birlikleri, Meslek Odaları, İş İnsanı Dernekleri ve Sendikalar ile genel hukuk eğitimi, hukuk farkındalığı, hukuk güvenliği, alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları, bilirkişi eğitimleri gibi konularda karşılıklı işbirlikleri yapılacak.

 

Kurumların ihtiyaç duyacağı uzmanlık alanlarında İzmir Barosu üyesi avukatlardan hukuki yardım ve destek almaları sağlanacak.

 

Belli sermaye büyüklüğündeki şirketlerin Avukatlık Kanunu gereği hukuk danışmanı ile sözleşme yapma zorunluluğu, iş dünyasına faydaları ve katma değerleri ile birlikte anlatılacak; bu konuda ortak çalışmalar yapılarak şirketler, avukatlardan destek almak konusunda teşvik edilecek.

 

Şirketlerin ihtiyaç duyacağı “kurumsal firma avukatlığı (in-house legal counsel)” konusunda “Avukat Veritabanı” oluşturularak şirketlerle avukatlar bir platform altında buluşturulacak. 

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

Kanun ve yönetmelik değişikliklerini incelemek ve görüş bildirmek için, avukatlar ve akademisyenlerden oluşan, Baronun atıl kalmış Yasa İzleme Komisyonu yerine bir "Bilim Kurulu" kurulacak.

 

Bu kurulun görüşleri doğrultusunda kanun yapıcılarla ve ilgili idari makamlarla görüşmeler yürütülecek.

 

Ayrıca, Anayasaya ve kanunlara aykırı düzenlemelerin iptali için söz konusu Kurulun değerlendirmeleri doğrultusunda İzmir Barosu adına gerekli davalar açılacak ve takip edilecek.

Öte yandan İzmir Barosu Dergisi'nin yayın politikası revize edilerek "kör hakem" sistemi katı bir şekilde uygulanacak. Yayın Kurulu'nda çalışacak kişilerin çalışma usul ve esasları da bir Yönerge'ye bağlanarak Baro Dergisi'nin hukuk dünyasında nitelikli bir kaynak halini alması sağlanacak.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

İzmir Barosu Vakfı’na ait olmakla birlikte atıl durumda bulunan ve Dario Moreno Sokağı’nda yer alan harap gayrimenkul restore edilerek, İzmir Barosu’nun ilk başkanı Bekir Behlül Bey’in adıyla Konuk Evi olarak hizmete açılacak. Bu sayede hem İzmir Barosu’na yakışır bir Konuk Evi inşa edilmiş, hem de Baro kasasından tek kuruş harcanmadan yepyeni bir binaya kavuşulmuş olacaktır.

 

Yap-işlet-devret modeli ile bu metruk binayı hayata geçirmeye talip kişi veya kurumlar arasında şeffaf mali yönetim anlayışına uygun olarak İzmir Barosu sayfalarında canlı olarak yayınlanacak şekilde bir ihale gerçekleştirilerek vakfın atıl gayrimenkulü yeniden Baromuza kazandırılacak.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

İzmir Barosu bünyesinde çok sayıda komisyon bulunmasına karşın, bu komisyonların bir kısmı ne yazık ki gayrifaal durumda. Bu sebeple grupçu zihniyetle idare edilegelen İzmir Barosu Komisyonlarının hangi gruba mensup olursa olsun tüm avukatların ortak çalışma alanları haline getirilmesi için farkındalık çalışmaları yapılacak.

 

Ayrıca bilhassa atıl kalan komisyonların işlerlik kazanması adına komisyonların çalışma usul ve esasları tek bir Yönergeye bağlanacak. Her komisyondan bir temsilci ile sorumlu Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Çalıştay sonucu ortaya çıkacak bu yönerge ile komisyonlar disipline edilecek.

 

Komisyon çalışmalarının sürat kazanması ve komisyonların işlerlik kazanması adına sorumlu Yönetim Kurulu üyelerinden hariç olmak üzere koordinatör görevlendirilmesi usulüne geçilecek. Komisyon üyelerinin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecek koordinatörler, ilgili yönetim kurulu üyesi katılamasa dahi toplantıları tertipleyecek ve yönetim kurulunu temsilen komisyonu idare edecek.

 

Komisyon çalışmalarının yapıldığı salonlar teknolojik altyapıya kavuşturulacak her toplantının tip tutanaklar ile kayıt altına alınması uygulamasına geçilecek. Söz konusu tutanaklar, geliştirilecek olan Baro Intranet’i (meslek içi kapalı portal) ile tüm meslektaşların denetimine açılacak.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

İzmir Barosu tarafından avukatlardan, stajyer avukatlardan, hukuk uygulayıcılarından ve diğer her tür kaynaktan toplanan her tür verinin analiz edildiği ve etkin olarak kullanıldığı “Veri Yönetim” sistemine geçilecek.

 

Baro hafızası oluşturmak adına, veri temelli analizler, istatistikler ve raporlar, Baro Yönetimine hızlı ve etkin karar alma olanağı sağladığı gibi, İzmir Barosu’nun "İzleme Örgütü" işlevine yardımcı olacak ve hukuka aykırılıklar sistematik olarak işlenerek karar alıcılara ve hukuk uygulayıcılarına iletilecek.

 

Veriyi etkin kullanan bir Baro, avukatlara sürekli aynı soruları sormayacak, avukatların ihtiyacını ve beklentilerini verilere dayanarak tahmin eden bir yapıya kavuşacak.

 

Baro Meclisi’nin ve Yönetim Kurulu’nun gündeminde olan avukat sorunları, meslek ilkeleri ile kamuoyunda yer alan önemli hukuki gelişmeler, elektronik ortamda anket, yoklama ve benzeri görüş toplama araçlarıyla İzmir Barosu üyeleri arasında tartışmaya açılacak. Avukatların genel eğilimi, soruna ve önerilen çözümlere bakış açısı, yeni fikirleri ve önerileri, konuya verdikleri önem derecesi saptanarak, bu verilerin “Veri Temelli” çalışan sistemde işlenmesi, Baro hizmetlerinin kalitesinin ölçülebilmesi ve Baro kurullarına yön vermesi sağlanacak.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

İzmir Barosu’nun avukatlarla ve stajyer avukatlarla iletişiminin daha güçlü kılınması ve Baro mensuplarının daha güncel bilgilere sahip olabilmesi için, Baro’nun haftalık faaliyetlerinin, yakın zamanda yapılan işlerin, komisyon ve merkezlerin toplantı tutanaklarının, yönetim kurulu kararlarının, önemli hukuk ve mevzuat haberlerinin ve pratik bilgilerin derlendiği haftalık bültenler, avukatların ve stajyer avukatların mail adreslerine düzenli olarak gönderilecek.

 

Bu bültenler, hem Baro’nun önemli bir duyuru kanalı olacak, hem Baro’nun şeffaflığını gösterecek, hem de üyeleri tarafından denetlenmesini ve sorgulanmasını sağlayacak. 

 

Ayrıca matbu Bülten basılması uygulaması terk edilerek bu alanda harcanan yüzbinlerce liralık bedel, Baro kasasına kalacak ve Baronun mali yapısı güçlendirilecek.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

İzmir Barosu bünyesinde çalışan Merkez ve Komisyonların düzenlediği konferanslar, paneller, etkinlikler ile basın açıklamaları, konserler, önemli günlerde tertiplenen organizasyonlar, Baro Başkanları toplantıları, ruhsat töreni gibi diğer önemli etkinlikler, İzmir Barosu’nun online mecralarından canlı olarak yayınlanacak.

 

Sadece panellerin canlı olarak yayınlandığı İzmir Barosu’nun online yayın kanallarında bu sayede yayın çeşitliliği de artırılmış ve ayrıca tüm yönetim ve organizasyonlar mensubu olan üyelerinin denetimine açılmış olacaktır.

 

Böylelikle İzmir Barosu, mensubu olan her meslektaşına ve hatta İzmir Barosu’na bağlı olmayan diğer tüm meslektaşlarına anında ulaşabilecek. 

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

Avukatların, yargının diğer unsurları, yürütme ve toplum gözündeki itibarının artırılması için çalışmalar yapılacak. Bu konuda Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile iletişime geçilerek yürütülecek projeler çerçevesinde, yurttaş nezdinde farklı lanse ettirilen avukat algısı değiştirilerek mesleğe yeniden hak ettiği itibar ve saygınlığın kazandırılması için bilbord, kısa film, mahalli toplantı ve söyleşiler icra edilecek. Ayrıca ilk ve orta öğrenim düzeyindeki öğrenciler için kariyer günleri tertip edilerek avukatlık mesleğine dair cazibe yaratılacak.

Yurttaşın avukatlara yönelik algısının değiştirilmesi için, avukatlara sadece uyuşmazlık aşamasında değil, danışma, görüş sorma, sözleşme hazırlama ve diğer hukuki ilişkilerinde, vatandaşın ve kurumların "Önleyici Avukatlık" hizmetlerinden öncelikle yararlanabilmesi ve başvurabilmesi konusunda etkin farkındalık kampanyaları yürütülecek. Böylece hem yurttaşın hukuki konularda desteğe ulaşması sağlanacak ve hem de avukatların, artan iş olanaklarıyla birlikte mali yönden güçlendirilmesi için çaba gösterilecek.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

Avukatların adliyelerde ve Baroda müvekkilleri ve danışanları ile görüşebilmesi için mesleğe yakışır görüşme odaları düzenlenecek. İhtiyaç halinde kullanmaya hazır bilgisayar ve yazıcı ekipmanı ile donatılacak bu odalarda, avukatların müvekkilleri ile online toplantılar icra edebilecekleri teknolojik altyapı da kurulacak. Bu odalarda, Avukatların internet ve telefon altyapısını kullanarak, danışanlarına ücret karşılığı danışmanlık verebilmesini sağlayacak yazılımsal altyapı da geliştirilecek.

 

Ayrıca bu odalarda "nöbetçi danışma avukatı" bulundurularak, adli yardım şartlarını sağlamamakla birlikte danışma almak isteyen vatandaşların, online olarak yüz yüze ve ücretli olarak danışma almalarını sağlayacak bir sistem oluşturulacak. Yeteri kadar avukatın nöbet tutması sağlanarak bu avukatlara da günlük nöbet ücreti ödenecek ve hem avukatlar için ek gelir fırsatı yaratılacak, hem vatandaşın hukuki bilgiye erişimi kolaylaştırılacak, hem de danışma geliri sayesinde baro kasası güçlendirilecek ve ek kaynak yaratılmış olacak.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, Avrupa Adalet Divanı, Uluslararası Tahkim Komisyonları gibi uluslararası hukuk kurumları, uluslararası barolar ile ve yerli / yabancı diğer tüm barolarla iletişim ve işbirliği güçlendirilecek. İzmir Barosu mensubu Avukatların ulusal ve uluslararası hukuk konferanslarına ve kongrelerine daha fazla katılımı sağlanacak.

 

Bu amacı teminen, İzmir Barosu Vakfı üzerinden, piyasadaki özel öğretim kurumlarınca belirlenen fiyatların çok altında olacak şekilde İngilizce, Fransızca, Almanca ve talebe göre oluşacak diğer yabancı dil kursları açılacak. Bu sayede hem meslektaşlarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunulurken hem de Baro Vakfı finanse edilecek. Vakıfta bu yolla toplanan bedeller, ihtiyaç sahibi meslektaşlarımıza, belirlenerek kriterlere göre belli bir süre geri ödemesiz kredi olarak kullandırılacak.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

Anlaşmalı kuruluşlar sadece hastane ve restoranlarla sınırlı kalmayacak.

 

Yoga ve pilates salonları, spor salonları, kültür sanat merkezleri, havaalanı bekleme salonları, seyahat acenteleri, araç kiralama şirketleri, ortak çalışma ofisleri, oteller ve sinema zincirleri ile zenginleştirilecek ve tüm bunlardan yararlanmak için teknik altyapıya sahip Avukatlık Kimlik Kartı yeterli olacak.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

Avukatlara haksız rekabet yaratan sadece arzuhalciler değildir. Hasar takip, sigorta danışmanlık, online itibarın korunması, tüketici danışmanlık, marka / patent vekilliği adı altında faaliyet gösteren ve/veya uluslararası hukuk danışmanlığı adı altında kurulmuş ve avukatların iş tekeline aykırı faaliyetler yürüten yerli / yabancı şirketlerle her alanda mücadele edilecek ve bu tür şirketlerin avukatların iş alanlarına girmeleri engellenecek.

 

Bu tip yasa dışı faaliyet icra eden firmaların Rekabet Kurulu’na şikâyet edilmesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarında haklarında suç duyurusunda bulunulması, faaliyetlerinin askıya alınması ve işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi için ilgili Belediyelere başvuruların yapılması gibi konuları anbean takip etmek ve sözde değil, özde bir mücadeleyi sürdürmek adına İzmir Barosu bünyesinde ayrı bir komisyon kurulacak.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

İşçi (Bağlı çalışan) avukatlar ile avukat arayan hukuk bürolarını adayların yeteneklerine, eğitim durumlarına, bilişsel ve mesleki becerilerine, yabancı dil bilgisine göre; hukuk bürolarını ise çalışma ortamları, çalışılan alanlar, müvekkil portfoyü, sunduğu imkânlara göre seçebilen ve akıllı bir eşleştirme yapabilecek "Akıllı İnsan Kaynakları" sistemi kurulacak. Bu yolla hem avukatların eski tip ilan yöntemi sebebiyle emek ve zaman kaybı yaşamalarının önüne geçilecek, hem de her avukatın ilgi alanına göre çalışan bürolarda mesleklerini ifa edebilmelerine olanak sağlanacak.

 

Ayrıca, şirketlerin ve diğer kurumların ihtiyaç duyacağı “Kurumsal Firma Avukatlığı (in-house legal counsel)" konusunda "Avukat Veritabanı" oluşturularak şirketler/kurumlar ve avukatlar bir platform altında buluşturulacak. Bu sayede avukatların kazanç sağlayabileceği yeni alanlar yaratılacak.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

Teknolojinin hayli ilerlediği ve yazışma imkânlarının bu denli çoğaldığı günümüz koşullarında Baro bütçesine yük olan kâğıt ve toner harcamaları asgari seviyenin de altına çekilerek teknolojik yazışma dönemine geçilecek. Kâğıt, toner gibi harcamalardan Baro bütçesi arındırılarak Baro mali yapısına ciddi katkı sağlanacak.

 

Avukatların ve stajyer avukatların her tür evraklı başvurusu, başvuru formları ve dilekçeleri internet sitesi üzerinden kabul edilecek. Bu tür başvuruların kimlik ve imza doğrulaması elektronik imza ve/veya mobil imza aracılığıyla yapılabilecek. Baro’ya yapılan her başvuru, bu sayede kolaylıkla dijital olarak takip edilebilecek ve arşivlenebilecek.

 

Ayrıca kâğıt harcama kaleminden artırılacak tutarlardan ayrılan önemli bir kısımla, İzmir Barosu’nun eski başkanı ve çevresel konulardaki unutulmaz çalışmalarıyla gönüllerde yer eden Avukat Noyan Özkan Hatıra Ormanı büyütülecek ve çevresel yapısı yenilenecek.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

Uygulamada genellikle Sulh Hukuk ve İcra Hukuk Mahkemelerindeki davaları takip edebilen (ikinci 6 aylık dönemde) stajyer avukatlar, pratik çeşitliliği kazanmak için yanında staj yaptıkları avukatın diğer dava ve işlerine de bakabilmelidirler. 

 

Bu sebeple Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği ile eşgüdümlü çalışarak ve baskı kurarak, stajyer avukatlar için kademeli bir sistem getirilmesi sağlanacak. Stajının altıncı ayından itibaren yanında staj yaptığı avukatın sulh ve icra hukuk mahkemelerinde dava ve işlerini takip edebilen stajyer avukat, dokuzuncu aydan itibaren de yanında staj yaptığı avukatın iş mahkemeleri, ticaret mahkemeleri ya da tüketici mahkemelerindeki dava ve işlerini takip edebilir hale gelecek.

 

Ayrıca Asliye Ceza Mahkemelerindeki farklı uygulamaların ortadan kaldırılarak stajyer avukatın bu mahkemelerde de eski sulh ceza mahkemelerinin görev alanına giren davalar bakımından duruşmalara katılabilmesi için yasal zemininin oluşturulması için lobi faaliyeti yapılacak.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

Avukatlık Kanunu’nun 22. maddesinin daha etkin kullanımı ve staj döneminde staj yapacak büro bulmakta zorlanan stajyer avukatlara katkıda bulunabilmek adına İzmir Barosu daha proaktif tedbirler alacak.

 

Stajyer avukatlar ile stajyer arayan hukuk bürolarını buluşturabilecek Baro ilan sistemleri oldukça ilkel bir şekilde çalışmakta. Eski dönemlerin seri ilan mantığıyla çalışan bu sistemin verimli olmadığı ve her iki taraf açısından mutsuzluk yarattığı ortadadır. Yeni Nesil Baro yönetimi, stajyer avukatlar ile stajyer arayan hukuk bürolarını, adayların yeteneklerine, eğitim durumlarına, bilişsel ve mesleki becerilerine, yabancı dil bilgisine göre; hukuk bürolarını ise çalışma ortamları, çalışılan alanlar, müvekkil portfoyü, sunduğu imkânlara göre seçebilen ve akıllı bir eşleştirme yapabilecek yeni nesil "İnsan Kaynakları Sistemi" kuracak. 

 

Stajyer avukatlara daha mesleğe başvuru aşamasında Avukatlık Kanunu’nun 22. maddesi hatırlatılacak ve staj yeri arayışlarında meslektaş adaylarına destek sağlanacak.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

Avukatların, belgeleri saklama zorunluluğuna hizmet edebilmesi ve dijital belgelerinin güvenli bir şekilde arşivlenebilmesi için, İzmir Barosu güvenli altyapıya sahip sunucular kuracak ve/veya kiralayacak.

 

Baronun, basit bir ara yüzle hizmete sunduğu ve işlettiği veri merkezleri sayesinde, hem avukatların sunucu giderleri azaltılacak, hem Baro’ya ek bir gelir sağlanacak, hem de avukatlar için mesleki güvenlik ve saklama standartlarına sahip güçlü, güvenilir, erişilebilir, hızlı ve veri koruma sigortalı bir sunucu altyapısı oluşturulmuş olacak.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

Avukatların büro muhasebesi standartlara kavuşturulacak. Gerektiğinde 3. parti firmalarla anlaşmalar yapılarak avukatlara, personel yönetimi, zaman yönetimi, dava/takip yönetimi, masraf yönetimi, yargı içtihatları/mevzuat konusunda yazılımsal ve eğitsel destek sağlanacak ve bu hizmetlerin düşük bir ücretle satın alınması için ilgili firmalarla protokoller imzalanacak.

 

Yine Avukatların İzmir içinde ve dışında ihtiyaç duyabileceği haciz, duruşma, talimat, dosya inceleme gibi konularda “mesleki yardımlaşma platformu” kurulacak. Sistem üzerinden avukatlar birbirini kolayca bularak tevkil belgesi ile yetkilendirebilecek ve masraf + avukatlık ücret ödemeleri yine bu sistem üzerinden rahatlıkla halledilebilecek.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

Sanatın her dalında faaliyet gösteren sanatçı avukatların eserlerinin Adliyelerde ve Baro salonlarında sergilenmesi ve sergilerinin tanıtımı için her türlü destek verilecek.

 

İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu oyuncularının sahne, dekor, kostüm gibi ihtiyaçları için Baro’dan özel ödenek ayrılacak. Hazırladıkları tiyatro oyunlarının tiyatro sahnelerinde sergilenmesi için gereken destekler sağlanacak.

 

Ayrıca bu organizasyonlar sadece avukatlara özgü olarak tertiplenmeyip yurttaşların da katılımına açılacak. Sembolik kabul edilebilecek tutarlarda bilet bedelleri alınarak bu bedeller İzmir Barosu Vakfı’na gelir olarak kaydedilecek ve bu sayede Vakıf bütçesi de fonlanacak.

İZMİR BAROSU'NDA TAHKİM MERKEZİ KURULACAK.png

Her tür sporu bireysel veya takım olarak yapan sporcu avukatların düzenli antrenman yapabilmeleri için kamuya ait spor salonları ve sahaları ile uzun süreli anlaşmalar yapılacak.

 

Çeşitli spor tesislerinden avukatların ücretsiz veya çok cüzi ücretlerle yararlanmaları için çalışmalar yapılacak.

 

Yoga, pilates, fitness salonları ve alternatif spor tesisleri ile protokoller yapılarak İzmir Barosu mensubu avukatların spora erişimleri kolaylaştırılacak.

bottom of page