top of page

İZMİR BAROSU TAHKİM MERKEZİ KURULMASI İÇİN BAŞVURU YAPILDI

İzmir Barosu nezdinde, avukatlık ücret ihtilaflarının giderilmesi, avukatlık ortaklıklarında ortaklar arasındaki ihtilafların çözülmesi, işçi (bağlı çalışan) avukatlar ile işveren avukatlar arasındaki ücret ve sair haklardan kaynaklanan uyuşmazlıkların giderilmesi için İzmir Barosu'na "Tahkim Merkezi" kurulması için başvuru yapıldı.

Yapılan başvuru sonrasında Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla Yürütme Kurulu üyemiz Av. Levent KAPLAN, konuyla ilgili bir rapor hazırlaması için görevlendirildi.

Yapılan görevlendirme akabinde Grubumuz içinde bir alt çalışma komisyonu oluşturularak rapor hazırlanmış ve söz konusu rapor, Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine sunulmuştur.

tahkim dilekçe.jpg
tahkim YK kararı.jpg
rapor 1.jpg
rapor - 2.jpg
rapor - 3.jpg
hhh.jfif
bottom of page